Verksamheter i egen regi

Sköndalsgården arrangerar verksamheter i egen regi med personal/ ledare på plats.

-Fredagsbus öppen verksamhet för förskolebarn
-Tegel ungdom öppen verksamhet för högstadieungdomar
-Lovverksamhet öppen verksamhet för barn sport- och höstlov
-Pingis öppen verksamhet för seniorer/ alla åldrar välkomna
-Seniorgympa öppen verksamhet för seniorer
-Bowls öppen verksamhet för seniorer, arrangeras i samarbete med PRO

(se vidare under Barn, Ung, Senior)