Om verksamheterna

Sköndalsgården arrangerar verksamheter i egen regi och i olika samarbeten. Vi främjar allmännyttiga, öppna verksamheter med kultur-, rörelseglädje och barn- och ungdomsverksamheter. Vi främjar lokala samarbeten, lokala föreningar, lokala initiativ.

Sköndalsgården erbjuder upplevelser och pröva-på-verksamheter inom ett brett kulturliv. Det ska vara kul, tryggt och engagerande att vara besökare på gården. Sköndalsgården driver verksamhet med stöd av Stockholm stad och Stena fastigheter

Våra medlemsföreningar hyr ofta lokal hos oss terminsvis. Medlemsföreningarna arrangerar ibland öppna verksamheter och ibland verksamheter för sina respektive medlemmar. Medlemsföreningarna bokar också in enstaka tillfällen för exempelvis årsmöten eller föräldramöten och/ eller ledarutbildningar. Exempelvis har vi en kör, en musikalförening, en shuffleboardförening som tränar hos oss, flera bostadsrättsföreningar har årsmöten.

Sköndalsgården arrangerar också enstaka publika arrangemang, som teater eller konsert, gärna i samarbeten med exempelvis Farsta stadsdelsförvaltning.

Har du idéer om en verksamhet eller enstaka arrangemang är du välkommen att kontakta oss på info@skondalsgarden.se

(Se vidare under Uthyrning)

Verksamhetsöversikt höstterminen 2023: