Villkor & Regler

Kontakta Sköndalsgården  Klicka Här!

VÄRDEGRUND FÖR SKÖNDALS ALLAKTIVITETSHUS

När hyrestagare bekräftar bokning av lokal på Sköndals Allaktivitetshus intygar hyrestagaren att denne, samt eventuella medarrangörer eller i förekommande fall underarrangör som avser att bedriva verksamhet i den aktuella lokalen, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom grundläggande principer om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Sådana arrangemang och sammankomster som illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden och uttryck, får ej genomföras i föreningens lokaler.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot föreningens värdegrunder betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår.

Kostnader som uppkommer i samband med stängning eller inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren. Rekommenderat antal i lokalen är max 80st