Lovverksamhet

30 feriearbetande ungdomar jobbar 3 veckor på Sköndalsgården med en teaterföreställning. Föreställningen är öppen för allmänheten 29/6. Mer info via instagram @skondalsteater